Skip to content

sessioner

Jeg er privatpraktiserende psykolog, og har gennem de sidste 18 år arbejdet med individuel terapi, parterapi, supervision, grupper og kurser i selvudvikling, energibevidsthed, kærlighedsliv og meditation.
laura-adai-CjmQojKNNRQ-unsplash-kopi
INDIVIDUEL TERAPI

Et terapiforløb kan give dig støtte til at arbejde med det, der fylder for dig her og nu – hvad enten du fx. står i en livskrise, oplever stress, lavt selvværd, angst, sorg, parforholds-problemer, negative tankemønstre, eller du længes efter større glæde, dybde og mening i dit liv.
Læs mere >>

jossuha-theophile-ZhVKeFCb6NE-unsplash
SELVUDVIKLING

En følelse af savn efter større glæde, dybde og mening, eller oplevelsen af at gennemleve svære ting i vores liv, kan være afsæt til at gå ind i en selvudviklingsproces. En sådan proces giver mulighed for et fordybet selvkendskab, gør os friere i forhold til vanskelige personlighedstræk, og giver os en dybere forankring og et mere ægte forhold til os selv og vores omverden.
Læs mere >>

laura-vinck-Hyu76loQLdk-unsplash
PARTERAPI

Til tider supplerer vi hinanden, så vi kan udrette det mest fantastiske sammen. Til andre tider er det som om alt spænder ben, og forholdet får det værste frem i os. I parforholdet konfronteres vi med vores egne og partnerens dybeste psykologiske mønstre. Derfor er der næppe et sted hvor vi kan lære så meget som i vores parforhold – hvis vi vil ...
Læs mere >>

marissa-rodriguez-2mKYEVGA4jE-unsplash(1)
KROP | ENERGI | HEALING

Jeg arbejder med at fordybe den kropslige, energetiske og følelsesmæssige kontakt gennem energi- og bevidsthedsøvelser, gennem fysiske aktiverings-øvelser på gulvet, og gennem healing.
Læs mere >>

christopher-sardegna-iRyGmA_no2Q-unsplash
SUPERVISION

I arbejde med klienter er du selv det vigtigste redskab. Supervision kan handle om hvorledes tage vare på sig selv i sit arbejde.
Læs mere >>

anurag-challa-wA-hpHErU_I-unsplash
MEDITATIONSPRAKSIS

For mennesker med en meditativ praksis og / eller som følger mine kurser eller grupper, er der mulighed for individuelle praksissamtaler.
Læs mere >>

selvudvikling

En følelse af savn efter større glæde, dybde og mening, eller oplevelsen af at gennemleve svære ting i vores liv, kan være afsæt til at gå ind i en selvudviklingsproces. En sådan proces giver mulighed for et fordybet selvkendskab, gør os friere i forhold til vanskelige personlighedstræk, og giver os en dybere forankring og et mere ægte forhold til os selv og vores omverden.

Selvudvikling har til formål at bygge bro mellem vores konkrete ståsted her og nu, de sår og vanskeligheder der ligger i os, og dybereliggende kvaliteter som kærlighed, mildhed, medfølelse, kraft, frihed og fred, som vi gradvist opbygger en kontakt til.

Gennem kontakten til noget dybere og mere virkeligt i os, end vores vanskeligheder, giver selvudvikling således mulighed for at vi får et andet udsyn og et større perspektiv på os selv og dét liv vi står i. Livsglæde, nærvær og kærlighed vil gradvist få en større plads i vores liv.

For at dette skal blive virkeligt for os, er det nødvendigt at vi åbner os for vores indre virkelighed – også de aspekter af os selv som vi ikke bryder os om. Ved at turde møde os selv som vi er, uden at skulle lave noget om, kan vi begynde at leve mere i overensstemmelse med os selv, og herudfra vokser en dyb følelse af frihed, glæde, ærlighed og styrke.

Som oftest har vi brug for støtte på en sådan indre rejse. Man kan fare vild mange steder, ofte er ens personlighed ikke kun vild med projektet, og derfor er det vigtig med en ydre spejling fra nogen der ser dig klart, og som du er tryg ved.

Både gennem samtaler, healing, grupper og kurser forsøger jeg at skabe en atmosfære af tillid og kontakt, der kan understøtte en sådan selvudforskning.

terapi

Gennem et terapiforløb kan du få hjælp til at forholde dig bedst muligt til dit problem eller den vanskelige situation du er i. Så processen ikke går i stå, men kan komme i større bevægelse.

I en støttende atmosfære får du hjælp til at få bedre kontakt til dig selv, og til at udvikle en dybere selvomsorg, der gør det muligt for dig at bedre kunne mærke, rumme og forvandle de svære ting i dit liv. Gradvist vil du få en større modstandskraft overfor livets op- og nedture.

For mig er et af de vigtigste mål i det terapeutiske arbejdet at fordybe kontakten indad, for derved at åbne op for det mere grundlæggende åbne nærvær. Ved at møde os selv som vi er, uden at skulle lave noget om, kan vi begynde at leve mere i overensstemmelse med os selv – med kontakt til vores dybde, i stedet for at handle ud fra ydre krav eller indre forestillinger om hvordan vi bør være.

En afgørende faktor i processen med at fordybe kontakten indad, er at lære at mærke og stole på kroppens sansninger og følelser. Ofte har vi delvist lukket af for kontakten med kroppen, og derved har vi også lukket for de dybere kvaliteter og ressourcer, som er tilgængelige når der er kontakt mellem krop, følelser og bevidsthed. Ressourcer som for eksempel selvaccept, livsglæde, tillid, styrke, klarhed, ro, følelses-fylde og centrering.

Jeg arbejder med at fordybe den energetiske og følelsesmæssige kontakt og centrering i kroppen gennem krops-, energi- og bevidsthedsøvelser, og gennem healing.

En terapisession kan således veksle mellem samtale og kropsterapi, indre meditative øvelser og healing. Dine natlige drømme kan også blive relevant, og du kan få meditationsøvelser eller andre energibevidstheds-øvelser med hjem, som du løbende kan bruge som støtte i din proces.

Det er muligt at aftale såvel korte som længerevarende forløb.

parterapi

Parforholdet som en dør til større selvkendskab.
At udforske det vanskelige og det glædesfyldte i at være sammen.
Hvordan skabe mere tillid og åbenhed.

Til tider supplerer vi hinanden, så vi kan udrette det mest fantastiske sammen. Til andre tider er det som om alt spænder ben, og forholdet får det værste frem i os.
I parforholdet konfronteres vi med vores egne og partnerens dybeste psykologiske mønstre. Derfor er der næppe et sted hvor vi kan lære så meget som i vores parforhold – hvis vi vil ...

I parterapi får I et fælles rum, hvor I både kan udforske det vanskelige og det glædesfyldte i at være sammen. Som for eksempel: Hvad skaber vanskeligheder mellem os? Hvordan håndterer vi og rummer forskelle? Hvad skaber kontakt mellem os – og hvordan får vi mere plads til det i vores dagligdag? Hvordan er vores tillidsrum – hvornår føler vi behov for at forsvare os imod hinanden, og hvordan skaber vi mere tillid og åbenhed i vores rum.

Kærlighed og parforhold er en dyb og rig læringsproces. Gennem – i et tillidsfuldt og trygt rum – at arbejde med de personlige psykologiske mønstre som vi uundgåeligt bliver konfronteret med i parforholdet, kan vi finde modet til at se os selv, at være og at vise os som vi er. Parforholdet kan således blive en dør til større selvkendskab, en kilde til gensidig berigelse, og en ideel ramme for både indre og ydre forvandling.

Ægte, ærlig og tillidsfuld kontakt, både indadtil og i parforholdet, kan kun ske når vi giver slip på forestillinger, og når vi holder op med at forsvare og beskytte os selv. Kærlighed er at skære igennem personlighedens masker, at finde ind til sårbarheden og åbenheden i os selv, og at ærligt og uden forbehold vise dette til den anden. Dette kræver at vi udvikler et mod til at være følelsesmæssigt til stede når vi føler os sårbare, og ofte kan det være en stor hjælp med en terapeut som støtte i en sådan udviklingsproces.

Ved hjælp af samtale, kommunikations- og kontaktøvelser samt fælles energiøvelser vil jeres relation kunne fordybe sig. Med denne udvidede kontaktflade bliver det muligt at møde vaner og indgroede mønstre på nye måder, og skabe plads og frihed til ny udfoldelse og vækst i forholdet.

Der vil blive kastet lys på fastkørte mønstre og udviklingsmuligheder både for den enkelte og for jer som par. I vil få redskaber som I kan tage med hjem og arbejde videre med.

Læs også om tantra og om kurser for par hvor I kan fordybe kontakten yderligere imellem jer.

krop | energi | healing

At blive berørt i et rum med nærvær og hjertekontakt.
Jordforbindelse, styrke, centrering, kærlighed, glæde og tillid.
At komme i dybere i kontakt med hele dig selv.

Som støtte til at få bedre kontakt til kroppen, livsenergi og følelserne bruger jeg både meditative energiøvelser, fysiske kropsøvelser, og også healing.

Hvordan foregår healing
til en healing lægger du dig på min briks (du beholder tøjet på, og får også tæppe på). Jeg berører dig mestendels i det fysiske og også i det æteriske (lige udenfor den fysiske krop). Jeg forbinder steder på din krop, typisk energipunkter og chakraer, så der kan komme et bedre flow, eller en større forbindelse og bevidsthed, i dit energisystem der hvor der er behov for dette.

Gennem at blive berørt, i et rum med nærvær og hjertekontakt, får vi hjælp til at mærke en dybere tryghed og tillid, så vi kan slappe dybere af. Du kan få hjælp til at mærke dig selv lidt mere, og til at få kontakt til dybere kvaliteter indeni, som f.eks. jordforbindelse, styrke, centrering, kærlighed, glæde, tillid. Du kan få kontakt til et vågent og enkelt nærvær, hvor alt godt må være, som det er.

Der findes mange forskellige former for healing. Den som jeg udøver, kommer fra Bob Moore. Jeg går i lære hos Helen Gamborg, som var elev af Bob i mange år, og har desuden en 3 årig massageterapeut-uddannelse fra Nordlys centeret (som også bygger på Bob Moores lære)  i Silkeborg.

meditationspraksis

For mennesker med en meditativ praksis og / eller som følger mine kurser eller grupper, er der mulighed for individuelle praksissamtaler.

Samtalerne har til hensigt at støtte, balancere og fordybe den meditative udviklingsproces.

Gennem en samtale kan du finde nye måder at bringe sammenhæng mellem din meditationspraksis og det der er eksistentielt levende for dig for tiden, eller du kan få større klarhed omkring vaner, mønstre og subtile projektor som holder dig for at give dybere slip.

Praksissamtaler kan fungere enkeltvis eller som et forløb, eller den kan indgå som et element i en terapi- eller selvudviklingssession når det er relevant.

 

Samtalerne kan dreje sig om disse og mange andre temaer:

Hvordan få en indre balance mellem en kvindelig og en mandlig vej?
Hvordan spiller højdepunktsoplevelser og traumestof ind i min praksis – hvornår bliver det brændstof til fordybelse og hvornår kommer det i vejen?

Hvordan integrerer jeg min drømmeproces i min meditative praksis?

Hvordan fungerer balancen mellem disciplin og lyst i min praksis for tiden?

Hvad stopper min hengivelse?

tantra

Fordybe kontakten til sig selv.
Mærke indre dybde og ressourcer.
Styrke selvværd, selvaccept og selvomsorg.
Få større selvindsigt: opdage destruktive mønstre.
Leve med større nærvær og autenticitet.

Er I gået i stå? Har I lyst til at møde jer selv og hinanden lidt mere med det hele? Arbejde med gnist og livsglæde i rummet mellem jer? Få mere forståelse for og redskaber til at gå i proces med det emotionelle rum imellem jer? Mærke hjertekontakten og den bevidsthedsmæssige kontakt imellem jer? Få nogle redskaber til at fordybe kontakten i jeres energisystemer?

Her kan tantra parsessioner og kurser være en fantastisk igangsætter ind i en fordybende og belivende rejse sammen!

Kontakt mig hvis I er interesseret i en session, hvor vi tager udgangspunkt i der hvor I er, og hvad I har brug for – det kan være forskellige øvelser og teknikker, at få mere klarhed om hvad der sker omkring steder I går i stå osv. Øvelser I tager med hjem og går videre med. I kan også få en session med min mand Karsten Skipper.

Vores arbejde med par trækker bl.a. på inspiration fra flere års træningsgrupper og supervision i kærlighed, seksualitet & tantra med Neel Fasting, undervisning og supervision i den subtile energi med Helen Gamborg, undervisning fra Jes Bertelsen på Vækstcenteret i Nørre Snede, samt fra Process Work ved Process Work Institute i Oregon.

Vi har været sammen siden 2000, og bor på Vækstcenteret med vores to drenge.

Aktuelle kurser for par

supervision

Når vi arbejder med andre mennesker.
I dit arbejde med klienter er du selv det vigtigste redskab.
At tage vare på dig selv i dit arbejde.

Supervision er et rum, hvor der er plads både til dig som professionel og til dig som menneske.

Scroll To Top