selvudvikling

En følelse af savn efter større glæde, dybde og mening, eller oplevelsen af at gennemleve svære ting i vores liv, kan være afsæt til at gå ind i en selvudviklingsproces. En sådan proces giver mulighed for et fordybet selvkendskab, gør os friere i forhold til vanskelige personlighedstræk og giver os en dybere forankring og et mere ægte forhold til os selv og vores omverden.

Selvudvikling har til formål at bygge bro mellem vores konkrete ståsted her og nu, de sår og vanskeligheder der ligger i os, og dybereliggende kvaliteter som kærlighed, mildhed, medfølelse, kraft, frihed og fred, som vi gradvist opbygger en kontakt til.

IMG_4704

Gennem kontakten til noget dybere og mere virkeligt i os, end vores vanskeligheder, giver selvudvikling således mulighed for at vi får et andet udsyn og et større perspektiv på os selv og dét liv vi står i. Livsglæde, nærvær og kærlighed vil gradvist få en større plads i vores liv.

For at dette skal blive virkeligt for os, er det nødvendigt at vi åbner os for vores indre virkelighed – også de aspekter af os selv som vi ikke bryder os om. Ved at turde møde os selv som vi er, uden at skulle lave noget om, kan vi begynde at leve mere i overensstemmelse med os selv, og herudfra vokser en dyb følelse af glæde, ærlighed og styrke.

Som oftest har vi brug for støtte på en sådan indre rejse. Man kan fare vild mange steder, ofte er ens personlighed ikke bare vild med projektet, og derfor er det vigtig med en ydre spejling fra nogen der ser dig klart, og som du er tryg ved.

Både gennem samtaler, healing, grupper og kurser forsøger jeg at skabe en atmosfære af tillid og kontakt, der kan understøtte en sådan selvudforskning.