praktisk

Priser: Individuel terapi – privatbetaling: 1 time: 950 kr.
Individuel terapi – forsikring og arbejdspladser: 1100 kr.
Parterapi: 1 ½ time: 1500 kr.

Du har mulighed for at vælge 1½ session (1400 kr) for at få mere tid til fordybelse, eller hvis du kommer langvejs fra.

Tilskud: Måske har du mulighed for fuld dækning af psykologsamtaler – via privattegnet forsikring eller via sundhedsforsikring oprettet af din arbejdsplads.
Som autoriseret psykolog er jeg godkendt af alle forsikringsselskaber.

Sygeforsikring “danmark” giver 300 kr. i tilskud per psykologsamtale hvis du er medlem (i gruppe 5, 1 eller 2), og hvis du opfylder en af de 11 henvisningsårsager. Se mere på Sygesikring Danmark.
Har du en gruppeforsikring hos PenSam betaler Sygeforsikring Danmark det fulde honorar.

Jeg har ingen aftale med sygesikringen og kan derfor ikke tilbyde samtaler med sygesikringshenvisning.

Afbud senest inden kl. 16 dagen før aftalen, ellers skal du betale for sessionen.

Betaling
Du kan enten betale kontant eller med Mobile Pay / Swipp efter hver samtale.
Mit Mobile Pay nummer er 44399.
Eller du kan indbetale på kontonr.: 8401- 1070657.
Ved dækning af forsikring eller kommune fremsendes en regning efter afsluttet forløb.