parterapi

IMG_6206Kærlighed og parforhold er en dyb og rig læringsproces. Gennem – i et tillidsfuldt og trygt rum – at arbejde med de personlige psykologiske mønstre som vi uundgåeligt bliver konfronteret med i parforholdet, kan vi finde modet til at se os selv, at være og at vise os som vi er. Parforholdet kan således blive en dør til større selvkendskab, en kilde til gensidig berigelse og en ideel ramme for både indre og ydre forvandling.

I parterapi får I et fælles udforskningsrum, hvor I både kan udforske det vanskelige og det glædesfyldte i at være sammen. Som for eksempel: Hvad skaber vanskeligheder mellem os? Hvordan håndterer vi og rummer forskelle? Hvad skaber kontakt mellem os – og hvordan får vi mere plads til det i vores dagligdag? Hvordan er vores tillidsrum – hvornår føler vi behov for at forsvare os imod hinanden, og hvordan skaber vi mere tillid og åbenhed i vores rum.

Ægte, ærlig og tillidsfuld kontakt, både indadtil og i parforholdet, kan kun ske når vi giver slip på  forestillinger, og når vi holder op med at forsvare og beskytte os selv. Kærlighed er at skære igennem personlighedens masker, at finde ind til sårbarheden og åbenheden i os selv, og at ærligt og uden forbehold vise dette til den anden. Dette kræver at vi udvikler et mod til at være følelsesmæssigt tilstede når vi føler os sårbare, og ofte kan det være en stor hjælp med en terapeut som støtte i en sådan udviklingsproces.

Ved hjælp af samtale, kommunikations- og kontaktøvelser samt fælles energiøvelser vil jeres relation kunne fordybe sig. Med denne udvidede kontaktflade bliver det muligt at møde vaner og indgroede mønstre på nye måder, og skabe plads og frihed til ny udfoldelse og vækst i forholdet.

Der vil blive kastet lys på fastkørte mønstre og udviklingsmuligheder både for den enkelte og for jer som par. I vil få redskaber som I kan tage med hjem og arbejde videre med.